FORVALTNINGSDATABASEN

Holmefjord, Endre (1998):

Organisasjonene, forvaltningen og de folkevalgte. En studie av interesseorganisasjonenes kontakt med sentrale statlige myndighetsorgan og endringen i denne på 1980 tallet.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 9808.

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1771&kategori=426

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen (1997).

Antall sider:

128

ISSN-nummer:

0801-9045

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1036

Disse opplysningene er sist endret:

19/12 2005

Horisontal dimensjon: