FORVALTNINGSDATABASEN

Holst, Andreas (1997):

Rettighetslov og lokalstyre. En studie av politikernes innflytelse på opplæringssektoren før og etter Reform 94.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1037

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Horisontal dimensjon: