FORVALTNINGSDATABASEN

Iden, Kaja Margit (1997):

Retorikk og realiteter. Transportpolitikk i Miljøbyen Bergen.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1039

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Horisontal dimensjon: