FORVALTNINGSDATABASEN

Styve, Vegar (1997):

Kvalitetssikring og læring i bedriftsorganisasjonar. Ein studie av korleis kvalitetssikringssystem etter ISO 9000 standard påverkar bedriftsorganisasjonar sine evner til læring og fleksibel utvikling.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1780&kategori=426

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1044

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Horisontal dimensjon: