FORVALTNINGSDATABASEN

Farsund, Marit Cecilie (1997):

Fra skolesjef til «sjef»? Den sosiale formingen av skolesjefposisjon i det norske skolepolitiske landskap.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1051

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: