FORVALTNINGSDATABASEN

Fylling, Frank (1997):

Brattvåg skipsverft fra spanteloft til utrustning. En studie av småbedriftenes rolle i reindustrialisering av en kriserammet bransje.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1792&kategori=426

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1052

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Horisontal dimensjon: