FORVALTNINGSDATABASEN

Henriksen, Roy (1997):

Nedleggelsen av trikkene i Bergen. En analyse av den politiske prosessen.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1793&kategori=426

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1055

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Horisontal dimensjon: