FORVALTNINGSDATABASEN

Nilssen, Tor Gran (1997):

Rettledningstjenesten i fiskerinæringen - et sektor- eller regionalpolitisk redskap?

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1796&kategori=426

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1059

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: