FORVALTNINGSDATABASEN

Berg, Bjørn Trygve (1997):

Utforming av miljøvernpolitikk overfor jordbruket. En undersøkelse av utforminga av miljøvernpolitikken i jordbruksforhandlingene i perioden 1989-1995.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1067

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: