FORVALTNINGSDATABASEN

Wiborg, Stig (1997):

Markedet som problemløser: Effektivisering av den norske kraftsektor, 1980 til 1997.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1784&kategori=426

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1070

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: