FORVALTNINGSDATABASEN

Hjørnevik, Jon (1998):

Makt og læring i vegplanlegging. Analyse av planleggingsprosessen rundt stamvegprosjektet E16 Aurland-Lærdal-Filefjell.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1763&kategori=463

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1075

Disse opplysningene er sist endret:

7/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: