FORVALTNINGSDATABASEN

Tuastad, Stig (1998):

Rektors handlingsrom i Den Norske Grunnskolen.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1095

Disse opplysningene er sist endret:

8/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: