FORVALTNINGSDATABASEN

Varland, Elisabeth (1998):

Norsk innvandringspolitikk- et spørsmål om hvem vi er? Analyse av en stortingsdebatt om norsk innvandringspolitikk i et diskursteoretisk perspektiv.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 9812

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2178

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap, Universitetet i Bergen (1998).

Antall sider:

199

ISSN-nummer:

0801-9045

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1097

Disse opplysningene er sist endret:

4/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: