FORVALTNINGSDATABASEN

Olsen, Johan P. ():

Institusjonsutforming og demokrati.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

11

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Horisontal dimensjon: