FORVALTNINGSDATABASEN

Aasebø, Lisbeth M. (1998):

Barnevern til barnets beste? En analyse av beslutningsgrunnlaget i barneverntjenesten.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1757&kategori=463

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1100

Disse opplysningene er sist endret:

7/11 2005

Horisontal dimensjon: