FORVALTNINGSDATABASEN

Olsen, Rita D. (1998):

Systemutvikling som Samarbeid - En studie av hvordan utvikling og innføring av informasjonsteknologi (IT) kan bidra til å forklare fremveksten av nye samarbeidsrelasjoner og organisasjonsformer mellom offentlig og privat sektor.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1744&kategori=463

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1110

Disse opplysningene er sist endret:

7/11 2005

Horisontal dimensjon: