FORVALTNINGSDATABASEN

Liabø, Bente Kari (1999):

Prosjektorganisering og policy entreprenører. En studie av Gatebruksplanen, som første fase i "Gatebruks- og miljøplanen for Bergen sentrum" perioden 1987-1990.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1725&kategori=464

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1115

Disse opplysningene er sist endret:

7/11 2005

Horisontal dimensjon: