FORVALTNINGSDATABASEN

Søreide, Trond (1999):

Vurdering og posisjon. Refleksjoner rundt organisatorisk motstand knyttet til et forsøk på å innføre Total Kvalitetsledelse i en helseinstitusjon.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1726&kategori=464

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1116

Disse opplysningene er sist endret:

7/11 2005

Horisontal dimensjon: