FORVALTNINGSDATABASEN

Torset, Mari Birgitte (1999):

Ny resept for planlegging av regionale helsetjenester. Prosessen bak planen

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1117

Disse opplysningene er sist endret:

7/11 2005

Horisontal dimensjon: