FORVALTNINGSDATABASEN

Slotnes, Atle (1994):

Kontinuitet eller brudd? En sammenlignende studie av sentraladministrative endringsvedtak i Norge og New Zealand i organisasjonsvitenskap.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Rapport 1994 Nr.26.

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1894&kategori=425

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve.

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

112

Disse opplysningene er sist endret:

3/11 2005

Horisontal dimensjon: