FORVALTNINGSDATABASEN

Eidhammar, Nils Reimer (1999):

Forandring fryder? En komparativ- casestudie av endringsprosesser i to norske kommuner.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1123

Disse opplysningene er sist endret:

7/11 2005

Horisontal dimensjon: