FORVALTNINGSDATABASEN

Fjeldstad, Karianne (1999):

6-åringer i skolen - frigjøring eller disiplinering?

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1125

Disse opplysningene er sist endret:

8/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: