FORVALTNINGSDATABASEN

Hole, Anders (1999):

Rådmenn som kommer og rådmenn som går..... En studie av rådmannsavgangen i to norske kommuner.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1129

Disse opplysningene er sist endret:

7/11 2005

Horisontal dimensjon: