FORVALTNINGSDATABASEN

Huglen, Astrid (1999):

Sammenhengen: organisajonsmodell - legitimitet. En case studie av endring i Stord kommunes legitimitet fra 1991 til 1997.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1736&kategori=464

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1130

Disse opplysningene er sist endret:

7/11 2005

Horisontal dimensjon: