FORVALTNINGSDATABASEN

Iversen, Hans Petter (1999):

Profesjonsmakt i barne- og ungsdomspsykiatrien. Ein analyse av profesjonsmakt og endringar i profesjonelle relasjonar i barne- og ungsdomspsykiatrien.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Kommentar:

Også utgitt som arbeidsnotat 2000:2 ved Høgskolen i Molde. ISBN: 82-7962-011-7

Arbeidsnotat er tilgjengelig online hos Nasjonalbiblioteket:
https://www.nb.no/items/9bd6f89af886b821a39007e2ced4a63b?page=1

Antall sider:

187

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1131

Disse opplysningene er sist endret:

15/4 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: