FORVALTNINGSDATABASEN

Kvalvåg, Svein (1999):

Argumentasjonsbruk i den norske EU-debatten. En sammenligning av EU-debatten i 1972 med EU-debatten i 1994.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1737&kategori=464

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1134

Disse opplysningene er sist endret:

7/11 2005

Horisontal dimensjon: