FORVALTNINGSDATABASEN

Meyer, Morten Andre (1999):

Organisasjonslæring i offentlige forvaltningsenheter. En casestudie av helse- og sosialetaten i Fjell kommune.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1730&kategori=464

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1135

Disse opplysningene er sist endret:

7/11 2005

Horisontal dimensjon: