FORVALTNINGSDATABASEN

Ørnsrud, Ingvild Halland (2000):

Mye fristilling, men lite kontroll. En studie av mål- og resultatstyring gjennom budsjettreformen i staten.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 0001

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2279

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2279

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1141

Disse opplysningene er sist endret:

8/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: