FORVALTNINGSDATABASEN

Rideng, Magne (1999):

Jakten på makten. En studie av utformingen av norsk rovdyrpolitikk.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1727&kategori=464

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1142

Disse opplysningene er sist endret:

8/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: