FORVALTNINGSDATABASEN

Rydland, Monica (2000):

Symbolisme og Effektivitetskrav. Ei undersøking av Totalkvalitet si reise inn og ned i ein organisasjon under nye organisatoriske rammevilkår.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1714&kategori=465

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1143

Disse opplysningene er sist endret:

8/11 2005

Horisontal dimensjon: