FORVALTNINGSDATABASEN

Støyva, Anne Berit (2000):

Fylkeskommunal næringspolitikk - aktørar og prosessar.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1144

Disse opplysningene er sist endret:

8/11 2005

Horisontal dimensjon: