FORVALTNINGSDATABASEN

Jensen, Leif Erling (2000):

Barnehager - et kommunalt ansvar? - en analyse av barnehagetilbudet i norske kommuner i et organisasjonsteoretisk perspektiv.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1145

Disse opplysningene er sist endret:

8/11 2005

Horisontal dimensjon: