FORVALTNINGSDATABASEN

Grønlund, Tove Ingjerd (2000):

Livssynsskoler i spenning mellom enhetsskoleprinsippet og foreldrerett. - en normativ studie av livssynsskolepraksisen i Norge.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1719&kategori=465

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1146

Disse opplysningene er sist endret:

8/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: