FORVALTNINGSDATABASEN

Grinde, Margrethe Skimmeland (2000):

Jeg har aldri hørt om noen som blir syke av å ikke trives. - en studie av de ansattes opplevelser av psykososialt arbeidsmiljø og hvordan man evner å lære ved Hydro Aluminium Karmøy.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1718&kategori=465

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1148

Disse opplysningene er sist endret:

8/11 2005

Horisontal dimensjon: