FORVALTNINGSDATABASEN

Husby, Oddrun Solveig (2000):

Miljøbeviste ledere - hva betyr de for organisasjoners miljøsatsing?

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1720&kategori=465

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1149

Disse opplysningene er sist endret:

8/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: