FORVALTNINGSDATABASEN

Aasmundstad, Per Kristian (1994):

Utviklingen av særskilte enheter i norske departement: en analyse ut fra et institusjonelt organisasjonsperspektiv.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=656

Antall sider:

116

ISBN-nummer:

82-570-3931-4

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

115

Disse opplysningene er sist endret:

15/11 2005

Horisontal dimensjon: