FORVALTNINGSDATABASEN

Olsen, Knut Helge (2000):

Ansvar i endring. - En organisasjonsteoretisk vurdering av ansvar og læring/diskurs situasjonen i 4 kommuner som i ulik grad har tilpasset seg intensjonene i den nye kommuneloven.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1717&kategori=465

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1152

Disse opplysningene er sist endret:

8/11 2005

Horisontal dimensjon: