FORVALTNINGSDATABASEN

Bakka, Valgjerd (2000):

Mellom foreldrerett og einskapsskule. - Analyse av argumentasjonen i Stortinget ved innføring av faget: "Kristendom med religion og livssynsorientering".

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1154

Disse opplysningene er sist endret:

8/11 2005

Horisontal dimensjon: