FORVALTNINGSDATABASEN

Paulsen, Sjur Sydnes (2000):

Hva skjer når ansvaret for psykiatriske tjenester blir overført til kommunene?. - En komparativ casestudie av Bergen og Fredrikstad kommune

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1156

Disse opplysningene er sist endret:

8/11 2005

Horisontal dimensjon: