FORVALTNINGSDATABASEN

Hanevold, Anne Kristin (2000):

Hvorfor tok det så lang tid å innarbeide internasjonale menneskerettskonvensjoner i norsk lov? - En analyse av argumentasjonsbruken i debatten.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1707&kategori=465

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1162

Disse opplysningene er sist endret:

8/11 2005

Horisontal dimensjon: