FORVALTNINGSDATABASEN

Feyling, Fredrik (2000):

Politiske Politikere eller Politisk Administrasjon? - Politikernes rolle i Strand kommune etter innføringen av ny administrativ og politisk styringsmodell.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1712&kategori=465

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1165

Disse opplysningene er sist endret:

8/11 2005

Horisontal dimensjon: