FORVALTNINGSDATABASEN

Malkenes, Gitte (2000):

Implementering av offentlig reform; internkontrollforskriften Hvordan internkontroll av helse, miljø og sikkerhet ble implementert i en kommune.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1713&kategori=465

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1166

Disse opplysningene er sist endret:

8/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: