FORVALTNINGSDATABASEN

Helgesen, Sture Berg (2001):

Aktivitetsmåling og Atferdskontroll - En studie av mål og resultatstyring gjennom Økonomiregelverket for staten.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 0102

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2363

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen (2000).

Antall sider:

217

ISSN-nummer:

0801-9045

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1168

Disse opplysningene er sist endret:

19/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: