FORVALTNINGSDATABASEN

Dyrdal, Morten (2001):

Nasjonale legemiddelsregimer for fall. En komparativ studie av nordiske legemiddelregimers europatilpasning.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 0117

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2451

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve ved Institutt ved for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Antall sider:

246

ISSN-nummer:

0801-9045

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1170

Disse opplysningene er sist endret:

14/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: