FORVALTNINGSDATABASEN

Giske, Daniel (2001):

Å lære å bo - en studie av bofellesskap for psykisk utviklingshemmede.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1172

Disse opplysningene er sist endret:

8/11 2005

Horisontal dimensjon: