FORVALTNINGSDATABASEN

Indrebø, Lise Helene (2001):

Politikk og moral. En studie av fiskerikonflikta mellom Island og Noreg 1993 - 1999.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1407&kategori=390

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1175

Disse opplysningene er sist endret:

8/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: