FORVALTNINGSDATABASEN

Jansen, May Ruth Tolleshaug (2001):

Medvirkning uten medbestemmelse - en studie av foreldrerepresentantenes rolle i fire samarbeidsutvalg i grunnskolen.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1403&kategori=390

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1177

Disse opplysningene er sist endret:

8/11 2005

Horisontal dimensjon: