FORVALTNINGSDATABASEN

Johnsen, Beate (2001):

Widerøe flyveselskap. Den lange veien fra ”forvalgningsbedrift” til konkuransebedrift.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1402&kategori=390

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1178

Disse opplysningene er sist endret:

8/11 2005

Horisontal dimensjon: