FORVALTNINGSDATABASEN

Mugaas, Kristian Bernt (2001):

Miljø og management - om kommunenes rolle i den offentlige miljøpolitikken.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1179

Disse opplysningene er sist endret:

8/11 2005

Horisontal dimensjon: