FORVALTNINGSDATABASEN

Sægrov, Stein (1981):

Konvergensideal. Konsulentrøyndom. Klientrelasjonar. Ein studie av bruken av private rasjonaliseringsfirma i statlege forvaltningsorganisasjonar m.v.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

118

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Horisontal dimensjon: